Get the Flash Player to see this rotator.
Thông báo
 
Thông báo thay đổi thời khóa biểu của các lớp Cao đẳng khóa 8 và khóa 9
Thay đổi thời khóa biểu học kỳ 1, năm học 2017-2018 của các lớp Cao đẳng khóa 8 và khóa 9 kể từ ngày 27/9/2017.

 1. Thời khóa biểu mới của các lớp Cao đẳng khóa 8, xem chi tiết tại đây,

 2. Thời khóa biểu mới của các lớp Cao đẳng khóa 9, xem chi tiết tại đây

 
 
 
 
Đang tải dữ liệu...
Hình ảnh hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0914 611 185
Email: daotaohutc@gmail.com