Get the Flash Player to see this rotator.
Thông báo
 
Thông báo lịch học của các lớp Cao đẳng khóa 9 và 10 - Năm học 2018-2019
Lịch học của các lớp Cao đẳng khóa 9 và Khóa 10, Học kỳ I - Năm học 2018-2019

- Đối với các lớp Cao đẳng khóa 9 (ngoại trừ 3 lớp C9CB4, C9KS3 và C9NH) lịch học bắt đầu từ ngày 13/8/2018 và kết thúc 08/12/2018 (17 tuần). Thời gian thi bắt đầu từ ngày 10/12/2018 đến hết ngày 29/12/2018. Tải lịch học tại đây.

- Đối với các lớp Cao đẳng khóa 10 (ngoại trừ lớp C10NH) lịch học bắt đầu từ ngày 13/8/2018 và kết thúc 20/10/2018 (10 tuần). Thời gian thi bắt đầu từ ngày 22/10/2018 đến hết ngày 03/11/2018. Tải lịch học tại đây.

 

PĐT
 
 
 
 
Đang tải dữ liệu...
Hình ảnh hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0914 611 185
Email: daotaohutc@gmail.com