Get the Flash Player to see this rotator.
Thông báo
 
Các Quyết định về việc bố trí Học sinh Trung cấp khóa 17 thực tập cuối khóa
Căn cứ vào kế hoạch thực tập cuối khóa của học sinh các lớp T17 - ngành Kỹ thuật chế biến món ăn - Hệ Trung cấp khóa 17. Quyết định về việc bố trí HS các lớp T17 đi thực tập cuối khóa tại các doanh nghiệp từ ngày 05/03/2018 đên 19/5/2018

 1. Quyết đinh số 92/QĐ-CĐDLH về việc bố trí Học sinh các lớp Trung cấp khóa 17 ngành Kỹ thuật chế biến món ăn thực tập tại các doanh nghiệp: Quyết định và Danh sách kèm theo.

2. Quyết đinh số 93/QĐ-CĐDLH về việc cử Cán bộ, giảng viên đưa đi và theo dõi Học sinh trong quá trình thực tập tại các doanh nghiệp: Quyết định và Danh sách kèm theo.

3. Quyết đinh số 94/QĐ-CĐDLH về việc cử Giảng viên hướng dẫn về chuyên môn và chấm báo cáo thực tập cho học sinh các l[ps T17D1, T17D2: Quyết định và Danh sách kèm theo.

 
 
 
 
Đang tải dữ liệu...
Hình ảnh hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0914 611 185
Email: daotaohutc@gmail.com