Get the Flash Player to see this rotator.
Hội giảng và Hội thi
 
Thông tin về lịch Hội giảng cấp Trường năm 2017
Ban Tổ chức Hội giảng cấp Trường năm 2017, thông tin về chương trình, trình tự bài giảng và một số nội dung liên quan đến hội giảng

Ban Tổ chức Hội giảng cấp Trường năm 2017, thông tin về chương trình, trình tự bài giảng và một số nội dung liên quan đến hội giảng như sau:

1. Khai mạc Hội giảng từ 7h30 đến 8h30 sáng ngày 15/4/2017.

2. Kiểm tra trắc nghiệm phần lý thuyết dự kiến từ 8h30 đến 8h45 (15 phút) sáng ngày 15/4/2017.

Phần kiểm tra trắc nghiệm hiểu biết phần lý thuyết tập trung các nội dung chính như sau:

- Các văn bản mới về Luật Giáo dục nghề nghiệp (đã đăng trên trang Web của Trường);

- Phương pháp giảng dạy;

- Hiểu biết về chính sách mới của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực Du lịch và Giáo dục nghề nghiệp.

3. Dự kiến bắt đầu giảng dạy lúc 9h00 sáng ngày 15/4/2017. Trình tự, địa điểm tổ chức bài giảng có lịch chi tiết đính kèm.

4. Ban Tổ chức Hội giảng cấp Trường khuyến khích các giảng viên tham gia giờ giảng tích hợp. Tài liệu tập huấn bài giảng tích hợp của Tổng cục Dạy nghề để các giảng viên tham khảo đính kèm.

Kính chúc quý Thầy, Cô thành công!

 

PBH-PĐT
 
 
 
 
Đang tải dữ liệu...
Hình ảnh hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0914 611 185
Email: daotaohutc@gmail.com